KØBENHAVN

Bendix Transport Danmark A/S
Jernholmen 39
DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 772244
Telefax 36 771502
cph@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33

FREDERICIA
Bendix Transport Danmark A/S
Europavej 40, Taulov
DK-7000 Fredericia
Telefon 75 564444
Telefax 75 564400
frc@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33


betingelser

BENDIX TRANSPORT DANMARK A/S er
medlem af Nordisk Speditørforbund og
udfører alle opgaver i henhold til Nordisk
Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser
(NSAB 2015), som er trådt i kraft 1. januar 2016. 

Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar

som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst,

forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg.

og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre

tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens

ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til

SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme

hændelse til SDR 500.000 (§ 24).
Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og

samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25).

Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2),

at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at

pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som

tidligere krav.

Hele ordlyden for NSAB2015 kan ses her