LAGERHOTEL


STATUS DEN 30. OKTOBER, 2020

Desværre blev leveringen af brandporten forsinket, hvilket sammen med andre faktorer indebar at overtagelsesforretningen måtte udsættes. Den blev så gennemført den 28. oktober, 2020, og alt relevant dokumentation blev derfor uploaded i Fredericia Kommunes system dagen efter. I hele projektperioden har der været en hyppig, behagelig og konstruktiv dialog med de kommunale myndigheder.

Det glæder os at kunne bekræfte, at Fredericia Kommune har udstedt Ibrugtagningstilladelse den 30.10.2020.

Vedlagte og tidligere billeder runder projektets rejse af fra ide til virkelighed. Ideen fremgår af vedlagte udkast fra den 30.07.2019.

Lysskiltet på den nye bygnings facadetop, som det vil ses fra de efter sigende omkring 100.000 køretøjer, der dagligt kører forbi på den nærliggende motorvej. De første trailere i den nye transit. Billeder af den færdige hal, det nye hegn omkring og indkørsel til gruspladsen.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med jer alle.
Tryk på billedet og se med

Stacks Image 1050
Stacks Image 1052
Stacks Image 1054
Stacks Image 1056
Stacks Image 1058
Stacks Image 1060
Stacks Image 1062
Stacks Image 1070

STATUS DEN 17. SEPTEMBER, 2020

Så er det tid til en orientering efter sommerperioden.

Udendørs terminalarealerne er nu så tæt på at være færdiggjort ligesom den nye lagerhal herunder betongulv og tag og EL-arbejdet. Passagen mellem den nye og de øvrige haller er skåret – her mangler brandporten at blive etableret ligesom enkelte lastesluser og andre mindre detaljer.

Det 11. byggemøde blev afholdt tidligere på ugen, og her blev det aftalt at satse på at afholde afleveringsforretning onsdag den 7. oktober, 2020.

Vi glæder os at fortsætte det gode samarbejde med vores mange kunder og takker jer mange gange for jeres forståelse for eventuelle gener byggeriet måtte have forårsaget.

Vedlagte billedserie illustrerer udviklingen – herunder at jordvolden nu fremstår med et nyt friskt grønt look.
Tryk på billedet og se med

Stacks Image 966
Stacks Image 1018
Stacks Image 970
Stacks Image 974
Stacks Image 978
Stacks Image 982
Stacks Image 986
Stacks Image 988
Stacks Image 994
Stacks Image 992
Stacks Image 998
Stacks Image 1014
Stacks Image 1012
Stacks Image 1010
Stacks Image 1008
Stacks Image 1006
Stacks Image 1004

STATUS DEN 19. JULI, 2020

Der er sket meget siden sidst – terminaludvidelsen er stort set færdig – stenene er lagt, og hegn og porte er på plads. Det gælder også gruspladsen bag den nye bygning samt jordvolden. På bygningssiden er alle facadeelementer på plads – det samme gælder tagkonstruktionen.

Vedlagt en ny billedserie der visualiserer den seneste udvikling.

Tryk på billedet og se med

Stacks Image 924
Stacks Image 926
Stacks Image 928
Stacks Image 930
Stacks Image 932
Stacks Image 934
Stacks Image 936
Stacks Image 938
Stacks Image 940
Stacks Image 942
Stacks Image 946
Stacks Image 950

STATUS DEN 5. JULI, 2020

Fra vi påbegyndte projektet i slutningen af marts måned er tiden gået med at rydde omkring 15000 m2. Samt udgravning af jord i størrelsesordenen 15000 m3, der hovedsageligt er deponeret
på egen grund i en fin jordvold op mod Kombiterminalen. Derudover tilkørsel udefra af omkring 11000 m3 fyldsand og omkring 4000m3 stabilgrus/knust beton.

Vedlagt en billedserie der viser områderne før og efter.

Derudover er hovedparten af stenbelægningen udført.
Det gælder også bygningens fundament, stålkonstruktion, betonfacader samt tag.

Vedlagt en billedserie der viser områderne før og efter:

Tryk på billedet og se med

Stacks Image 862
Stacks Image 864
Stacks Image 888
Stacks Image 886
Stacks Image 884
Stacks Image 882
Stacks Image 880
Stacks Image 878
Stacks Image 876
Stacks Image 874
Stacks Image 872
Stacks Image 870
Stacks Image 868
Stacks Image 866

LAGERHOTEL JUNI 2020

Det glæder os at meddele, at vi nu er godt i gang med udvidelsen af vore faciliteter på Europavej 40 på vor 27891 kvadratmeter store centralt placerede matrikel i trekantsområdet nabo til Taulov Kombiterminal.

Udvidelsen omhandler opførsel af en 10 meter højloftet lagerbygning, der vil øge vor pallekapacitet for almindelige ufarlige varer væsentligt, og derudover med sine fine transitfaciliteter sikre optimal trailerhåndtering.

I de 2 eksisterende lagerhaller, vil det ligeledes betyde, at vi der får frigivet rigtigt mange farlig gods pallepladser, idet det nuværende transitområde flyttes til den nye hal sammen med ufarlige varer.

Vi vil derudover også kunne tilbyde diverse udendørs oplag, idet yderligere omkring 10000 m2 befæstes heraf omkring en trediedel med Uni-lock sten for tung trafik og de resterende som grusplads for diverse opbevaring.

I er meget velkomne til at besøge vor hjemmeside klik LAGERHOTEL og NYHEDER og se, hvad der sker.

Stacks Image 816
Stacks Image 818
Stacks Image 820
Stacks Image 822
Stacks Image 824
Stacks Image 826
Stacks Image 828
Stacks Image 830
Stacks Image 832
Stacks Image 834
Stacks Image 836
Stacks Image 838
Stacks Image 840
Stacks Image 842
Stacks Image 844
Stacks Image 846
Stacks Image 848
Stacks Image 850
Stacks Image 852
Stacks Image 854
Stacks Image 856
Stacks Image 858
Stacks Image 860

INTRODUKTIONKONTAKT LAGERHOTELKØBENHAVN

Bendix Transport Danmark A/S
Jernholmen 39
DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 772244
Telefax
36 771502
cph@bendixtransport.dk

CVR-nr. 18 23 61 33

FREDERICIA

Bendix Transport Danmark A/S
Europavej 40, Taulov
DK-7000 Fredericia
Telefon 75 564444
Telefax
75 564400
frc@bendixtransport.dk

CVR-nr. 18 23 61 33

FAKTURA VIA E-MAIL

Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at du modtager din faktura som pdf via E-mail. Venligst send din faktura E-Mail-adresse til invoice@bendixtransport.dk

DK-Faktura til os bedes også sendt til invoice@bendixtransport.dk

På forhånd tak.

Glædelig Jul og Godt Nytår

At passe på vort dyrebare miljø er vigtigere end nogensinde før for at beskytte vor jords følsomme skønhed og for at sikre ren og frisk luft og rent og klart vand til os alle og mangfoldigheden af dyr og planter.

Må denne Jul bringe os tættere på medmenneskelig forståelse og må ængstelse og uro blive erstattet af fred og harmoni.

Her på kanten af det nye årti ønsker vi dig og din familie en Glædelig Jul og et Godt Nytår med mange dejlige dage.


Season’s Greetings 2023

To all of you from all of us the very best wishes for a Merry Christmas and a Happy and Peaceful New Year.
And not only at Christmas but throughout the year the the joy that we give to others is joy that comes back to ourselves.

Stacks Image 174

Top